Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. Behandlingen er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem, og hva pasienten selv ønsker hjelp med.

Fysioterapi

Fysioterapi er å forebygge og behandle forstyrrelser i kroppens bevegelsesapparat, og baserer seg på grunnleggende forståelse om menneskets anatomi, fysiologi og kroppens bevegelse.

Hva gjør en fysioterapeut

Før og under et behandlingsopplegg vil fysioterapeuten gjøre en undersøkelse, for å stille best mulig diagnose og finne rett behandlingsopplegg for pasienten. Enkelte ganger vil et tverrfaglig samarbeid være nødvendig for best resultat. Fysioterapeuten lager en plan for videre progresjon. Behandlingene evalueres fortløpende og tilpasses den enkeltes reaksjon og tilbakemelding. Fysioterapeuter gir også råd og veiledning om trening og aktivitet.

Fysioterapeuten kan hjelpe med

 • Nakkesmerter

 • Hodepine

 • Ryggsmerter

 • Isjias

 • Hofteproblemer

 • Kneproblemer

 • Ankel-/fotproblemer

 • Idrettsskader

 • Belastningslidelser

 • Skulder

 • Arm og albue

 • Håndsmerter

Hvilke behandlingsmetoder bruker fysioterapeuten?

 • Bløtvevsteknikker (triggerpunkt, massasje, osv.)

 • Leddmobilisering

 • Trykkbølge

 • Dry-needling

 • Medisinsk treningsterapi (MTT)

 • Slyngetrening

 • Gjenopptrening

 • Råd og veiledning (trening, ergonomi)

 • Teiping av skader

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. For å få autorisasjon må man etter endt utdanning gjennomføre ettårig, lønnet turnustjeneste.

Våre fysioterapeuter

62471000 2374331522812600 2021813952891060224 n

Kasper Sass Kierkegaard

Fysioterapeut
Tiemen Dijkstra

Tiemen Dijkstra

Fysioterapeut
Jobbe hos oss?

Jobbe hos oss?

FacebookInstagram

Plexusklinikken AS, Idrettsveien 16a, 1400 Ski.