Osteopati

Osteopater har bred kunnskap om kroppen og sammenhengene mellom fysisk, psykisk og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Våre osteopater gir deg god manuell behandling, i tillegg til å veilede, motivere og bidra til at du selv er aktiv og tar ansvar for egen helse.

Fysioterapi

Osteopater finner sammenhengen mellom dine plager, din kropp og din hverdag. De må har en helhetlig forståelse av dine smerter og plager for å bidra til bedring. Osteopatene våre bruker derfor god tid på deg og din helse.

Hva gjør en osteopat

En osteopat starter alltid med en samtale om dine plager og en grundig gjennomgang av din sykehistorie. Osteopaten vil også stille oppfølgende spørsmål relatert til eventuelle sykdommer, tidligere plager, søvn, stress og så videre. Denne samtalen legger grunnlaget for videre undersøkelser, og som muliggjør en individuell behandling.

Osteopaten vil etter samtalen gjennomføre en klinisk ortopedisk- og nevrologisk undersøkelse. Dette gjøres for å kunne stille best mulig diagnose og for å ta stilling til om osteopati er den riktige behandlingen for deg på nåværende tidspunkt.

Hvilke behandlingsmetoder bruker osteopaten?

Under behandling benytter osteopaten seg av et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker- både lette og kraftige. Eksempler på slike teknikker kan være: manipulasjonsteknikker (knekking), muskeltøyninger eller lettere teknikker for muskulatur og ledd. I tillegg brukes øvelser og/eller andre aktiviteter som en del av behandlingen. Dette kan være aktiviteter som du følger opp hjemme. Valg av tiltak vil variere og være tilpasset deg som pasient.

God håndtering og mestring av plagene er viktig for livskvalitet- både på kort og lang sikt. Våre osteopater er opptatt av å gi deg gode verktøy slik at du selv kan håndtere plagene på en god måte. Det er normalt å oppleve plager i en eller annen grad i løpet av livet. At du får økt kunnskap om hvordan kroppen fungerer vil kunne gjøre at plagene kommer sjeldnere, varer kortere og være mindre smertefulle. Vi samarbeider med terapeuter fra andre profesjoner innen muskel- og skjeletthelse. Evaluering og kunnskapsdeling på tvers av terapeuter og profesjoner gir et bredere perspektiv - til nytte for deg som pasient.

Kroppen vil hele tiden tilpasse seg indre og ytre stressfaktorer, både fysiske og mentale. Dette betyr blant annet at en feilfunksjon et sted kan bidra til smerter et annet sted. Det er derfor vår jobb å finne denne sammenhengen, behandle deg og være din individuelle problemløser. Det er osteopati.

Utdanningen kvalifiserer til medlemskap i Norsk osteopatiforbund, og er i henhold til Helsedirektoratets krav til utdanningen for å søke autorisasjon. Våre Osteopater har autorisasjon.

Våre osteopater

03-2-farger

Christin Torp

OsteopatPT
Axel Reimblad

Axel Reimblad

OsteopatPT
FacebookInstagram

Plexusklinikken AS, Idrettsveien 16a, 1400 Ski.